Германците хвърлят старите дизели. Българите им се радват

През 2017 в България са внесени над 35 000 стари дизелови автомобили от Италия, Германия и други страни. Повечето са на над 10 години и нямат филтър за твърди частици./DW/