Десетки милиони за изграждането на Център по мехатроника в Пловдив

Два пловдивски университета ще изграждат съвместно Център за върхови постижения „Персонална иновативна медицина“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Те ще получават 23 470 000 лв за компонент три „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“. Водещо висше учебно заведение ще бъде Медицинския университет, заедно с колегите им от Пловдивския университет. Това съобщи изпълнителният директор на програмата Кирил Гератлиев. Той посочи, че още едно пловдивско висше училище ще участва в проект – филиалът на Техническия университет, които заедно с ТУ – Габрово ще изградят в следващите  пет години Център по мехатроника и енергоспестяващи технологии. Проектът е на стойност 23 569 719 лв.

Предстои да се обяви нова процедура за изграждане на регионални научни центрове, където бизнес и местната власт ще си партнират с университетите. Там от ЕС са отделени близо 100 млн. евро., като има възможност да се увеличи този бюджет. Целта е се подготвят нови проекти от университетите, които да насърчат приложните изследвания в регионите, поясни Гератлиев. Възможно е всяко поректно предложение да се финансира със средства от 1 до 7 млн. лева, сочат предварителните разчети.

По повод на неодобрения проект на четирите пловдивски университета – Център за биотехнологии и здравословни храни за 65 млн. лева Гератлиев посочи, че той е оценен доста високо – над 75 точки. Очакваме да има релокиране на суми и след решение през месец май на Комитета по наблюдение този проект ще бъде одобрен. Не достигат 30 млн. лева и ние ще търсим варианти за финансиране за пловдивския проект по компонент три на ОП, уточни изпълнителният директор. Той съобщи още, че в Пловдив ще се съфинансира и проекта „Плантасис“ на стойност 9 млн. евро, за което ще бъде отворена специална процедура през есента./BNR