Оригиналът на Санстефанския мирен договор

По случай националния празник на България турското правителство допусна само екипа на bTV в държавния архив и ни показа оригинала на Санстефанския мирен договор, както и държавния печат на императора Александър II.

В Шеста, Седма и Осма глава на договора се споменава на френски език, че България ще се конституира като автономно трибутарно княжество, а българският княз ще се одобрява от Високата порта.

Договорът се съхранява в специална кутия, докосва се само с ръкавици и е обшит с кадифе. Учените, които искат да го изучават, могат да го видят, но ще работят с фотокопия.
Достъпни са и всички международни договори на Турция. Копие на Санстефанския договор може да се види в София, в Националния исторически музей в Бояна./bTV/