Откриват новия офис на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в Пловдив

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев ще открие новия офис на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в Пловдив.

Офисът се намира на пл. „Съединение“ № 3.
Новата придобивка е част от активната кампания на агенцията с цел да се повиши ефективността на административното обслужване на гражданите и бизнеса.