Трохи. 777 хайку, Виолета Пенушлиева

ТРОХИ. 777 ХАЙКУ
Виолета Пенушлиева

стр:   400
цена: 20 лв.
ISBN: 978-619-01-0171-0

 

Престарял вятър.

Подпрян на онзи ъгъл

затрупан с листа.

 

През прозореца

летят перушинки.

Облак се скубе.

 

Луната се къпе

във ведрото.

Поливам с лунна вода.