Природонаучният музей предизвиква ученици с фото-конкурс

Регионален природонаучен музей – Пловдив обяви фотографски конкурс на тема „Влажните зони в района на Пловдив“ за ученици от 8 до 12 клас. Крайният срок за изпращане на снимките е 31 януари 2018 г.

Музеят ще организира изложба по случай Световния ден на влажните зони – 2 февруари, с фотографии на влажни зони в района на града.

Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в повърхностния ѝ слой, целогодишно или сезонно. Това са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения.

Те могат да бъдат естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода. Те са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята.

Технически изисквания за фотографиите:

Всеки участник може да представи до три снимки. Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG или PNG, да имат заглавие и да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, датата ситуацията и посланието на снимката (до 40 думи). Големината на изпращаните изображения за конкурса трябва да бъде не по-малка от 1024 пиксела по дългата страна, а резолюцията на изображението трябва да е не по-малка от 72 dpi.

Участието в конкурса е индивидуално. Снимките за участие в конкурса се изпращат по електронна поща, като прикачен файл, на адрес pnm_plovdiv@abv.bg или svetlozara.k@gmail.com с тема на писмото: Фотоконкурс„Влажните зони в района на град Пловдив“.

Всяка изпратена снимка трябва да отговаря на посочените в настоящия регламент технически изисквания, като в електронното писмо освен информацията за снимката, трябва да са посочени още следните данни за фотографа: трите имена, възраст, клас, електронна поща, и телефон за връзка.

Избраните фотографии ще получат грамоти за участие в конкурса и ще бъдат публикувани в сайта на Природонаучния музей: http://rnhm.org/bg/home, както и на Фейсбук страницата ни: https://www.facebook.com/RegionalNaturalHistoryMuseumPlovdiv/ .

Първите три най-добри произведения ще бъдат наградени както следва:

Първо място – ваучер за пазаруване в книжарници Хеликон на стойност 50 лв.

Второ място – ваучер за пазаруване в книжарници Хеликон на стойност 30 лв.

Трето място – ваучер за пазаруване в книжарници Хеликон на стойност 20 лв.

Лице за контакт: Светлозара Казанджиева – 0886 120 449, svetlozara.k@gmail.com

www.plovdivtime.bg