Пловдивският въздух отново с ужасно качество, регистрираха превишения над 10 пъти

Изключителни превишения на допустимите норми бяха регистрирани тази вечер в целия град

Огромни превишения на допустимите стойности замърсяване на въздуха с фини прахови частици регистрираха изминалата нощ независимите уреди, които граждани са поставили на домовете си в целия град. За огромни превишения до 13 пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър съобщават станциите – най-високи са били стойностите в кварталите Столипиново и Шекер махала.

Тази сутрин нивата са малко по-ниски, но все още доста над нормите. Замърсяването в центъра на града и кварталите се движи между 200 и 300 микрогр/куб.м., т.е. между 4 и 6 пъти над нормата. Най-високо замърсяването тази сутрин е било в Шекер махала – около 450 микрограма/куб. метър, докато в центъра най-замърсен е бил въздухът около Съдебна палата с малко над 6 пъти превишение на нормата.
www.podtepeto.com