Отвори врати новият Център за рехабитация и интеграция на хора с увреждания в Пловдив

Обновеният и разширен център за рехабилитация и интеграция за деца и лица с увреждания отвори врати в Пловдив. Той се намира на улица „Княз Александър Батенберг I“ № 27 (срещу стълбите на Каменица).

„Това е още една от 50-те социални услуги, които Община Пловдив предоставя на хората с различни потребности“, обясни заместник-кметът Георги Титюков. Той припомни, че всъщност центърът е стартирал преди години с помощта на европейско финансиране и спечелен проект, след това Община Пловдив го подкрепя в продължение на една година, когато става делегирана от държавата дейност.

„Община Пловдив се стреми да надгражда услугата и с помощта на мобилния екип на центъра“, допълни заместник-кметът.

Услугата дава възможност децата да бъдат отглеждан в семейна среда, да получават качествени специализирани  грижи и помощ по отношение на логопедични и психологични потребности и интеграция. Капацитетът на центъра е 35 човека, но реално тези, с които се работи са 50. Екип от рехабилитатори, логопед, психолог, социален работник, специалист по терапевтична езда оказват подкрепа на деца и лица с тежки физически и множествени увреждания. За тези, които имат трудности с придвижването, се правят посещения и по домовете, като се работи и с техните семейства.

„Община Пловдив предостави три допълнителни помещения на Центъра и с любезното съдействие на дарител, бе извършен ремонт. Помещенията са оборудвани и са обзаведени със специализирани уреди“, уточни председателят на сдружение „Различни, но равни“ Атанас Тавков.

„За нас е много важна подкрепата, която ни оказва кметът Иван Тотев, заместник-кметът по социалните въпроси Георги Титюков и Веселина Ботева, директор дирекция „Социална политика“, посочи Тавков.

Центърът изцяло е изграден в съответствие с терапевтичната му дейност. Услугите се предлагат почасово, като по този начин се цели да се обхванат колкото се може повече нуждаещи се. От тях могат да се възползват и жители на други съседни на общини.

Заместник-кметът Георги Титюков сподели, още че през 2018 година в Община Пловдив ще бъдат разкрити още 7-8 услуги по ОП „Региони в растеж“ – 2 дневни центъра за деца с увреждания, 2 – за настаняване от семеен тип, преходно жилище, наблюдавано жилище и център за обществена подкрепа.
www.plovdiv.bg