Конференция по симулационно обучение събира в МУ-Пловдив медици от цял свят

Първата национална конференция по симулационно обучение в медицината с чуждо участие ще се проведе в Медицински университет в Пловдив от 14 до 16 декември.

Тя ще утвърди водещата роля на Медицинския симулационен тренировъчен център и ще се демонстрира възможностите му за провеждане на практически и теоретични занятия в областта на високоспециализираните дейности в медицината.

„Конференцията е знакова, защото е първата по рода си в страната и защото програмата на конференцията е синопсис на концепциите, проблемите и визията в тази област”, заяви ректорът на МУ Пловдив чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев. По думите му, симулационните тренировъчни центрове в медицината са съвременно решение за намаляване на лекарските грешки.

Програмата на националната конференция засяга най-актуалните проблеми на симулационните модели в медицинското образование, като в същото време е наситена с демонстрации и практически занимания. Един от симпозиумите е посветен на лекарски грешки, другият – оценка на стреса при извършването на различни хирургични дейности. Така реално ще се оцени ползата от модерните технологии. Центърът ще поема желаещи да се обучават, не само от страната, но и чужбина./darik radio