Богослови от 6 страни обсъждат модерните светци в Пловдив

Катедра „Теология“ към Философско-исторически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ съвместно с Регионален исторически музей – Пловдив ще проведат международна научна конференция на тема „Съвременната святост: история, образи, символи, практики”.

Конференцията ще се проведе на 9 и 10 ноември 2017 г. в зала „Съединение“ Историческия музей в Пловдив. Официалното откриване ще се състои от 10.00 ч. на 9 ноември.

В международната конференция ще вземат участие преподаватели от различни хуманитарни специалности в страната и научни работници от Русия, Гърция, Сърбия, Полша, Италия. Чуждестранните гости – богослови, историци, хуманитаристи и др. ще представят своите проучвания в секциите: „История на светостта“: „Образи на светостта“, „Символи на светостта“, „Практики на светостта“ и „Философски и антропологични аспекти на светостта“.
www.plovdivtime.bg