Гражданското участие в конституционната демокрация, Атанас Славов

ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В КОНСТИТУЦИОННАТА ДЕМОКРАЦИЯ
Атанас Славов

Стр.   292
Цена: 18 лв.
ISBN:  978-954-282-395-7

Изследването на гражданското участие и пряката демокрация има за цел както да информира за различните форми и процедури, така и да мобилизира и консолидира подкрепа за запазване и развиване на ценностите и принципите на конституционната демокрация.
Книгата ще представлява интерес за юристи, политолози, социолози, представители на институции и на гражданското общество, както и за всеки свободен, активен и критично мислещ гражданин.