224 милиона лева идват за „Жп възел Пловдив“

НКЖИ вече има одобрен проект, работата стартира през април 2018-а

Проектът за развитие на железопътен възел Пловдив е одобрен, новината съобщи първо за „Марица“ генералният директор на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ инж. Красимир Папукчийски. Финансирането му – на стойност 224 870 976,80 лв. – идва от Механизма за свързване на Европа (МСЕ). В момента подготвяме процедурата за избор на изпълнител за „Проектиране и изграждане на участъци от железопътен възел Пловдив“, уточни директорът.

В началото на годината стана ясно, че България кандидатства с четири проекта по Механизма за свързване на Европа в сектор „Транспорт“. Единият от тях е за модернизация на жп възел Пловдив. Проектът се състои от няколко части, но за финансиране са предвидени два проекта. Единият е тунелът под жп ареал „Централна гара“ – Пловдив.

В парите от МСЕ са включени и проектирането, и изграждането на трасето, уточняват от НКЖИ. „Прогнозите са, че реално това ще започне в началото на месец април 2018 г. В стратегията на проекта се предвиждат 12 месеца за проектирането на пробива, така че строителните дейности вероятно ще стартират в началото на 2019 г.“

Стойността на комуникационно-транспортния пробив – тунела под Централна гара – е 45 млн. лева. Трасето следва предвиденото в Общия устройствен план на Пловдив подземно преминаване от бул. „В. Априлов“ към бул. „Македония“ под района на гаровия комплекс. Периодът на строителство е 2018 – 2020 г. Проектант е ДЗЗД „Тракия консулт“, в обединението влизат фирмите „Трансгео“ и „Екип 2000“.

Доколко реални са шансовете този проект да се случи във времето – това питат много пловдивчани и експерти, които се вълнуват от темата. Отговорът на инж. Папукчийски е категоричен: „Проектът представлява важна част от цялостната концепция за рехабилитация и модернизация на железопътна линия Пловдив – Бургас и ще бъде реализиран в обхват и срокове съгласно стратегията на ДП НКЖИ“
www.marica.bg