МОН въвежда 3-годишна уседналост за прием в първи клас в цялата страна

Близостта на работното място на родителя до училището вече няма да носи предимство в класирането
Десислава Колева/СЕГА

След последните скандали с приема на първокласници в столицата, които стигнаха дори до прокуратурата, министерството на образованието въвежда принципа на уседналост при класирането в цялата страна. Досегашният критерий за прием – близостта на дома на първолака до училището, се запазва като основен. Въвеждат се обаче допълнителни изисквания, които на практика могат да попречат на семействата да запишат детето си в най-близкото училище, ако по обективни причини живеят отскоро на този адрес.

Най-напред ще се класират децата, на които поне единият родител има постоянен или настоящ адрес в близост до училището, но той не е променян в последните повече от три години. Това условие ще важи за всички общини с повече от едно училище и ще влезе в сила от 2018 г., предвиждат промени в наредбата за организация на дейностите в училищното образование, публикувани за обществено обсъждане от просветното министерство. Срокът за коментари по измененията е до края на август.

Идеята за въвеждане на уседналост се породи от проблеми с приема в София, където традиционно има огромен наплив към определени училища. Практика е родители да сменят формално адресната си регистрация или пък да декларират други неверни данни, примерно, че работят от вкъщи, за да печелят допълнителни точки. Отделно Столичната община позволи на училищата при много кандидати да въвеждат допълнителни критерии и така много започнаха отново да дават предимство на деца с близки от системата на просветата или държавната администрация. Тези предимства бяха определени като дискриминационни от Върховната административна прокуратура, след като родители се оплакаха, че децата им не могат да се класират в кварталното училище.

Районирането около училищата остава задача на общините. Водещият критерий отново ще е близостта на дома до училището, но децата се разделят в групи. Първо ще се приемат децата, чийто родител (или настойник) е с постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището и адресът му не е променян в последните над три години. Втората група деца, които ще се приемат само ако останат места след приема на децата от първата група, е тази, чиито родители имат постоянен или настоящ адрес в близост до училището, като той не е променян в последните повече от една година до три години преди подаване на документите за приема в първи клас. Третата група деца е с родители, които са сменили адреса си през последната една година преди подаване на заявлението. Определя се и четвърта група – на деца, чийто родител живее извън територията на училището според районирането на общината. Приемът в училище ще се осъществява последователно по реда на групите.

Ако броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, тогава се въвеждат допълнителни критерии. Те са почти същите, които и сега съществуват в наредбата. Предимство има дете с трайни увреждания над 50%; с двама починали родители, други деца от семейството, които учат на същото място; деца, завършили подготвителна група в избраното училище. МОН дава възможност на общините извън изброените критерии да въведат и други, като изрично е посочено, че те не трябва да са дискриминационни.
„С направените промени се улеснява работата на училищата, без да се нарушава интересът на учениците, и се създават условия общините да гарантират равнопоставеност на всички кандидати при приема в първи клас и да се преодолее концентрирането на ученици в определени училища за сметка на други. Определят се ясни правила за прием, което ще осигури и по-добри възможности за контрол при кандидатстване, класиране и записване на учениците в различните видове училища“, мотивират се подчинените на министър Красимир Вълчев. Самият той при скандалите около последното класиране на първолаци в столицата каза, че според него близостта до училище трябва да остане водещ критерий за прием.

СРОКОВЕ
Според новите правила общините ще изготвят списък на всички деца с постоянен адрес, които трябва да постъпят в групи за предучилищна подготовка и в I клас. Този списък трябва да се изпрати в училищата и детските градини на територията на общините до 31 януари (срокът сега е 1 март). Другите срокове се запазват – до 15 септември училището трябва да изпрати в общината сведение за децата, записани в първи клас или в предучилищна група. До 30 септември пък общините трябва да са установили какви са причините за незаписаните деца.