Прокуратурата атакува незаконни „паяци“ и „скоби“

Върховна административна прокуратура атакува незаконни „паяци” и „скоби” , въведени от някои общини, съобщават от институцията. От ВАП е извършена проверка по реда на надзора за законност спрямо разпоредби на подзаконови нормативни актове,

приети от общински съвети, с които се налагат ограничения, забрани и санкции, свързани със с пирането, престоя и паркирането на превозни средства. Според Закона за движение по пътищата службите за контрол могат да използват „скоби“ и преместват коли без знанието на собственика чрез „ паяци“ при наличие на стриктно формулираните предпоставки. ВАП иска отмяна на разпоредба, нарушаваща право на социално подпомагане

При проверката на ВАП са разкрити разрешения, с които прилагането на принудителната мярка е възможно и при условия, несъществуващи в закона,

например при престояване на задържаното със скоба возило в зоните за платено паркиране за време в повече от платеното.

Намерени са и наредби на общински съвети, с които се регламентират състави на административни нарушения в противоречие със закона.

Налице са дори случаи н а въвеждане на санкции в по-малък размер в сравнение със законовите при нарушаване на забраните за паркиране на пътни превозни средства в паркове, градини и зелени площи, както и на специално обозначени места, обслужващи хора с увреждания.

Открити са и общински наредби, уреждащи забрани за „престой“ и „паркиране“ в противоречие с разпоредбите на закона. ВАП установи 172 общински наредби, противоречащи на закона Подадени са 23 протеста до административните съдилища против

наредби, действащи на територията на общини Казанлък, Созопол, Шумен, Асеновград, Добрич, Монтана, Силистра, Кърджали, Велинград, Панагюрище и др.

Ефектът от проверката се открива в предприетите мерки за отстраняване на незаконосъобразните административни тежести за граждани и организации, както и за гарантиране на законосъобразността на санкционната дейност на териториалните органи на властта.

Проверката на Върховната административна прокуратура продължава./ДАРИК