В Пловдив подписаха първия договор за саниране на многофамилни жилища

Първият договор по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за ремонт на панелен блок в Пловдив вече е факт

Той беше сключен днес от инж. Димитър Кацарски, заместник-кмет “Общинска собственост, устройство на територията, строителство и инвестиции” и представител на фирмата изпълнител „Сетатех“ ЕООД. Споразумението е за проектиране и строителство на жилищен блок на улица „Ракита“ от № 16 до № 26.

До края на месеца ще бъдат подписани още 24 договора, по които вече са определени изпълнителите.  В момента са обявени обществени поръчки за още 30 обекта, които се очаква да приключат до края на годината.

Община Пловдив има сключени договори с Българска банка за финансиране за саниране на 60 блока, като допълнително още 15 блока са прехвърлени от МРРБ по програмата за енергийно обновяване на българските домове.

Първата фаза по реализация на програмата, а именно проектиране започва веднага. В рамките на 30 дни проектите ще бъдат входирани в Община Пловдив и след издаване на разрешение за строеж започват строително-ремонтните дейности по блоковете.
www.plovdiv.bg