Софроний Врачански, Живот и дело, Николай Аретов

нн

СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ, ЖИВОТ И ДЕЛО
Николай Аретов

стр. :  184
цена: 15 лв.
ISBN: 978-954-533-158-9

Книгата предлага цялостен обзор на живота и делото на Софроний Врачански. Вниманието е насочено към два взаимосвързани проблема – мястото на неговото творчество в развитието на повествователното изкуство през Възраждането и допирните му точки с представителни образци на световната словесност, аналогиите с някои по-общи литературни процеси.