Човешката фигура в българската дърворезба, Вероника Якимова

Print

ЧОВЕШКАТА ФИГУРА В БЪЛГАРСКАТА ДЪРВОРЕЗБА
Вероника Якимова

стр. : 216
цена:16 лв.
ISBN: 978-954-533-154-1

Изследването проследява развитието на дърворезбата по българските земи от Средновековието до наши дни и анализира начините, по които резбарите представя човешката фигура.