Общината приготви близо милион за ремонт на три стадиона

Конкурс по Закона за обществените поръчки за проектиране и цялостно изграждане на тревна настилка на три футболни терена на стадиони в града обяви Община Пловдив.

Става въпрос за стадионите „Локомотив“, „Марица“ и „Пловдив“. Стойността на поръчката е за близо 920 хил. лева без ДДС. В цената влиза и изготвяне на технически инвестиционен проект, окомплектован с количествено – стойностни сметки, изпълнение на одобрения проект, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обекта.

Поръчката се провежда без осигурено финансиране, като договори за възлагане ще бъдат сключени с избраните изпълнители единствено и само след осигуряването на такова, предаде „Дарик“.

Офертите ще бъдат отворени на 29-ти юли от 10.00 часа в сградата на община Пловдив на площад „Стефан Стамболов“ № 1 /Марица/