НАЙ КОНСУЛТ

Контакти: Офис: гр. Пловдив ул. Йордан Йовков №140 888/ 520 527 / pensionniuslugi.com.

Александрина Димитрова Георгиева

Специалист с 29 години опит в системата на социално осигуряване и пенсионното законодателство.

Във връзка с пенсионирането на лицата предлагаме на вниманието на всички лица, на които предстои пенсиониране, следните пенсионни услуги:

Услуги и консултации по отпускане на пенсии.
Консултации
Преценка за правото на пенсия
Преценка началната дата на отпускане на пенсия
Преглеждане на представени документи за пенсиониране
Консултиране по всякакви въпроси свързани с пенсионирането

Услуги

Обработка на заявлението за пенсия
– Попълване на заявление за пенсия – УП-1;
– Попълване на заявление за смяна на вида на получаваната пенсия;

Издирване на трудов и осигурителен стаж и доход за пенсиониране

– Издирване и набавяне на образци УП-3 от действащите и закрити предприятия за удостоверяване на стаж при пенсиониране;

– Издирване и набавяне на образци УП-2 от действащите и закрити предприятия за удостоверяване на осигурителен доход при пенсиониране;

– Издирване и набавяне на образци УП-15 и УП-16 от осигурителния архив на НОИ за удостоверяване на стаж и доход при пенсиониране;

– Издирване и набавяне на образци за осигурителен доход и стаж, както и за периода на военна служба от Държавен военен архив – гр. Велико Търново;

Изчисляване на размера на пенсията

– Изчисляване на най-добрите три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 31.12.1996г.

– Изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсия

– Изчисляване на размера на пенсията

– Изчисляване на недостигащия стаж при пенсиониране, който се закопува по редa на чл.9 „А“ от КСО

Преизчисляване на отпуснати и получавани пенсии:

– Преизчисляване на пенсии за придобит осигурителен стаж преди и след пенсиониране

– Преизчисляване на пенсия от вид във вид – ИОЗ в ОСВ

– Преизчисляване на пенсии за нов 3 годишен базисен период

– Преизчисляване на пенсии за придобит осигурителен доход след пенсиониране

– Преразглеждане на разпореждания за пенсия и жалби против тях.